POM

Kopolimer acetalowy (POM) – oferowany przez naszą firmę pod nazwą handlową Formocon® to wysokiej jakości termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne.

Formocon® charakteryzuje się m.in. wysoką wytrzymałością mechaniczną i sztywnością. Posiada znakomitą stabilność wymiarową nawet w wysokich temperaturach oraz dużą odporność zmęczeniową. Kopolimer acetalowy (POM) charakteryzuje się również dużą twardością i związaną z tym odpornością na ścieranie, posiada także niski współczynnik tarcia w typowych skojarzeniach materiałowych.

 

Odmiany podstawowe materiałów POM Formocon® :

Właściwości (Jednostka)
FM025
FM090
FM130
FM270
FM450

Szybkość płynięcia MFI (g/10min)

2,5

9

13

24

45

Moduł sprężystości przy rozciąganiu (MPa)

2600

2600

2600

2600

2600

Udarność wg Izoda (kJ/m2)

7,6

6,5

6

5,4

4,5

Temperatura mięknienia wg Vicata (°C)

162

162

162

162

162