HISTORIA

W 2006 jeden z współwłaścicieli Polimer Projekt – Rafał Selent mając już za sobą 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu działem planowania produkcji w firmie produkującej wyroby AGD z tworzyw sztucznych, otrzymał misję zbudowania od podstaw regionalnego oddziału, dużego, polskiego dystrybutora poliolefin.
Już na koniec 2010 roku kierowany przez niego oddział, zlokalizowany w Poznaniu mógł pochwalić się rocznymi obrotami na poziomie 60 mln. PLN.

Pod koniec 2011 roku Rafał Selent podjął kolejne wyzwanie jakim było wsparcie nowo otwartego oddziału w Polsce, austriackiego dystrybutora polimerów technicznych.
Przy jego zdecydowanym udziale w dziedzinie zakupów i sprzedaży już w 2012 jego nowy pracodawca osiągnął obroty na poziomie 20 mln PLN w pierwszym pełnym roku swojej działalności na polskim rynku.

W 2013 roku Rafał Selent związał się z kolejnym znanym na polskim rynku dystrybutorem.
Otrzymał misję stworzenia praktycznie od podstaw działu polimerów technicznych w strukturach nowego pracodawcy.
Już w 2014 roku zarządzany przez niego dział mógł pochwalić się sprzedażą 1700 ton rocznie polimerów technicznych.

Drugi współwłaściciel Polimer Projekt –Marcin Świderski ma za sobą ponad 10 –letnie doświadczenie w zarządzaniu zakupami w jednej z największych firm przetwarzających polimery techniczne w Polsce.
Dzięki temu do perfekcji opanował pozyskiwanie
na całym świecie materiałów do produkcji.

Już w 2014 roku Marcin Świderski uruchomił własną dystrybucję polimerów na bazie istniejącej firmy ZUH KOMPLET, realizując sprzedaż tylko i wyłącznie do innych firm handlowych.

W 2018 roku Rafał Selent i Marcin Świderski postanowili połączyć siły w ramach wspólnego projektu. Nabyli udziały w istniejącej od 2017 roku spółce Polimer Projekt i zaangażowali się w rozwój tego podmiotu jako dystrybutora polimerów technicznych.

Mając wiedzę na temat kilku tysięcy firm przetwórczych w Polsce, znając zdecydowaną większość producentów i dystrybutorów polimerów na całym świecie oraz posiadając odpowiedni kapitał mogli rozpocząć realizację swojego wspólnego biznesu.

Ten pomysł nie mógł się nie udać!